Regisztráció
Felhasználónév: Jelszó: Új jelszókérés!

Belépési adatok

*
*
*
*
*

Szállítási adatok

*
*
*
*
*
*
*

Fontos, hogy Ön gondosan elolvassa ezt a dokumentumot, mivel a regisztráláskor az ebben foglalt szabályokat el kell fogadni, és azokat a bejelentkezést követően be kell tartani. Időnként az ÁFSZ felülvizsgálatra és módosításra kerül. Amennyiben a felhasználó a továbbiakban nem ért valamely ponttal egyet, akkor megszüntetheti a tagságát az accounts@bidshine.eu e-mail címen.

Javasoljuk, hogy olvassa el a "GYIK és tippek" dokumentumot is, mivel itt sok hasznos információt nyújtunk a web oldalról, a termékekről, az aukciókról, szállításról, stb.!
 

Az ÁSZF szabályai a következők:

 

 

TAGSÁG

 

 

 • •   Az oldalunkon történő licitáláshoz, vagy vásárláshoz regisztráció szükséges!

 • •   Tagságot csak 18 év feletti felhasználóktól tudunk elfogadni!

 • •   Egy személy csak egyszer regisztrálhat!

 • •   A felhasználó nem lehet oldalunk tagja, ha ő, vagy közeli hozzátartozója munkaviszonyban áll cégünkkel!

 • •   A tagság csak személyes vásárlás céljára használható. Nem megengedhető az üzleti vagy viszonteladási célból történő regisztráció!

 • •   Minden tag csak egy "Saját fiókkal" rendelkezhet! Regisztráláskor a saját lakcímét kell megadnia (Postafiók, vagy hasonló cím nem megengedett)!

 • •   A regisztráláskor a felhasználó meghatározhatja a saját felhasználó nevét, amely nem lehet sértő, megbotránkoztató, durva, obszcén, szeméremsértő, másik web oldalra vagy termékre utaló név! A BidShine fenntartja a jogot a nem megfelelő felhasználónevek megváltoztatására.

 • •   Web oldalunk tagsága nyitott az egész világ felé, vagyis bárki, bárhonnan leregisztrálhat, de csak 26 Európai Uniós országba tudunk egyelőre szállítani (Az országok listája a "GYIK és Tippek" oldalon található).
  Minden tagnak meg kell adnia a saját címét a PayPal hitelesítés céljából.

  Amennyiben a felhasználó terméket vásárol, vagy nyer az oldalunkon és nem a saját címére küldeti, úgy meg kell adnia a (rokon, vagy barát) pontos szállítási címet és telefonszámot az accounts@bidshine.eu e-mail címen. Természetesen, értesíteni kell a címzettet a csomag érkezéséről is.

 • •   A tagság csak a leregisztrált személy által használható, nem eladható, nem átruházható és nem örökölhető. Javasoljuk, hogy semmilyen körülmények között ne adja ki felhasználónevét és jelszavát, mivel a leregisztrált felhasználó teljes mértékben felelős az oldalunkon történő aktivitásért mindaddig, amíg be van jelentkezve. Felhasználónév és jelszó visszaélés esetén a sértett felhasználó új nevet és jelszót kap.

 

 

 

A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

 

 

 • •   Regisztráláskor megadott félrevezető információ a tagság megszüntetéséhez vezethet.

 • •   A BidShine fenntartja magának jogot a tagság megszüntetésére, a licitálás letiltására, vagy a termékkiszállítás leállítására annál a felhasználónál, amelyiknél felmerül a gyanú, hogy viszonteladási céllal vásárol oldalunkon.

 • •   Oldalunkon a külső automatikus licitáló szoftverek, vagy programok használata tilos! A BidShine fenntartja a jogot a tagság azonnali megszüntetésére és mindennemű termékkiszállítás leállítására, amennyiben gyanú merül fel az ilyen fajta programok használatára.

 • •   A BidShine fenntartja a fent említett jogokat, amennyiben a felhasználó tisztességtelen módokat vesz igénybe az aukció megnyerésére!

 • •   A fent említett esetekben az érintett felhasználó semmiféle anyagi visszatérítési igénnyel nem élhet, és a BidShine nem felelős semmiféle kárért, ami az érintett felhasználót a kizárás miatt esetleg érheti!

 • •   A tagság megszüntetését a felhasználó is bármikor kérheti.
  Amennyiben az oldalon történt tevékenysége nem ütközött semmilyen szabályba, úgy Kredit visszatérítési igényt nyújthat be az accounts@bidshine.eu e-mail címen!

  A felhasználó visszatérítési igénye csak a licitálásra fel nem használt megnyert és megvásárolt Kreditekre vonatkozhat. A regisztráláskor ajándékba kapott és az ajánlás jutalmáért járó Kreditek nem válthatók pénzre, így azok nem is igényelhetők vissza.

  A felhasználók először mindig a fizetett Krediteket használják el licitáláskor. Az ajándék Kreditek biztonsági tartalékként maradnak, de azok is felhasználhatók licitálásra, mint a teljes értékű és fizetett Kreditek.

 

 

 

AZ AUKCIÓK

 

 

 • •   A felhasználóknak lehetősége van bármely futó aukcióra licitálni mindaddig, amíg az aukció nem ér véget.
  A felhasználók az oldalunkon vásárolhatnak Krediteket előre, mielőtt bármelyik aukción részt vennének.

  A BidShine fenntartja magának a jogot, hogy a licit árakat bármikor megváltoztathassa, amennyiben azt szükségesnek látja. Ez nem befolyásolja a felhasználók által megvásárolt, de fel nem használt Krediteket.

 • •   Amennyiben a felhasználó által indított vásárlási folyamat megfelelő számlaegyenleg hiányában meghiúsul és ezzel a BidShine-nak költségeket okoz, úgy e költségek átruházandók a felhasználóra. Ezekről a költségekről a felhasználó külön számlát kap.

  A Bidshine fenntartja a jogot a felhasználó fiókjának lezárására mindaddig, amíg a kérdéses vásárlási, valamint az adminisztrációs költségek meg nem érkeznek.

 • •   A felhasználóknak lehetősége van licitálás nélkül is megvásárolni a termékeket, amennyiben a "Megveszem MOST" gomb látható a termék oldalán. A termék ára a vásárlási gombon van feltüntetve, amely nem tartalmazza a szállítási költséget.

 • •   A felhasználók licitálhatnak manuálisan a "BID" gomb lenyomásával, vagy használhatják az automatikus robot licitálót a szükséges beállítások után. Mindkét esetben az itt említett szabályok az érvényesek.

 • •   Az aukciókon a termékek vételára minden licitálás esetén emelkedik (általában 1-10 Forint), a hátralévő idő pedig megnövekszik 10 - 20 másodperccel. Amikor a felhasználó licitál, a Kredit automatikusan levonásra kerül az egyenlegből. Az aukció részletes adatai megtalálhatók minden aukció és termék oldalán.

 • •   Amikor nem érkezik több licit és a visszaszámláló eléri a 0-át, az aukció befejeződik. Programunk kivár még 5 másodpercet a licitálók földrajzi helyzetére való tekintettel. Amennyiben nem érkezik több licit ez idő alatt, az aukció lezárul.

 • •   Amikor a licitek beérkeznek az adatbázisba, azonnal érvényesek lesznek. A BidShine nem felelős azért, ha esetleg a felhasználó Internet kapcsolatának sebessége, minősége, vagy más, általunk ellenőrizhetetlen problémák miatt némely licit az aukció lezárása után érkezik be. Ide értendő a fenti problémákból eredő oldalfrissítés hiánya, vagy a helytelen visszaszámlálás megjelenítése is!

 • •   A BidShine fenntartja a jogot a lezárt aukciók újraindítására, a futó aukciók licitálási idejének megváltoztatására, vagy minden aukció ideiglenes leállítására amennyiben az oldalműködtetés akadályoztatására gyanú merül fel.

 • •   Bármilyen csalásban való részvétel, vételár manipuláció, más felhasználókkal való összedolgozás, igazságtalan módszerek használata az aukciók megnyerésére a tagság megszüntetéséhez vezethet.

 • •   A BidShine fenntartja magának a jogot, hogy újra indítson olyan lezárult aukciókat, ahol a vételár nem éri el a kiskereskedelmi ár minimum 5%-át. Ebben az esetben a terméket nem szállíttatjuk ki, és minden, a kérdéses aukcióra történt licit Kredit formájában visszatérítésre kerül a licitált felhasználók egyenlegére.
 •  
 • •   Amennyiben a felhasználó a "Megveszem MOST" opciót használja a termék megvásárlására, úgy a termék vételárának kiegyenlítése 30 percen belül meg kell, hogy történjen a PayPal-en keresztül. A folyamat elindítása letiltja a terméket a további licitálásról. Amikor a vételár megérkezik az aukció lezártnak minősül.

  A kérdéses termékre megtett licitek visszatérítésre kerülnek. Amennyiben nem érkezik meg a vételár 30 percen belül az aukció visszatér eredeti állapotába tartalmazva az esetlegesen megtett liciteket.

 • •   A BidShine fenntartja a jogot az egy hónapban megvásárolható, vagy megnyerhető termékek számának valamint, megnyerhető azonos típusú termékek számának korlátozására. Ebben az esetben az adott aukcióra felhasznált licitek visszatérítésre kerülnek a lekorlátozott felhasználó egyenlegére, és felajánljuk a termékvásárlási lehetőséget a második legmagasabb vétel árt elérő felhasználónak.

  A lekorlátozott felhasználó más aukciókon elhelyezett licitjei nem kerülnek visszatérítésre!

 • •   Az aukció lezárul, amikor a visszaszámláló eléri a nullát és nem érkezik több licit. Az aukciót az a felhasználó nyeri, aki a legutolsó licitet elhelyezte. Minden más felhasználó által megtörtént licit a kérdéses termékre érvénytelenné válik és nem visszatéríthető!

 • •   Az utolsó licitáló felhasználó személyét az adatbázisunk dönti el. Amennyiben bármiféle vitás helyzet kialakul, a BidShine felülbírálhatja az adatbázis döntését. Ezen döntés ellen fellebbezésnek helye nincs! Szükséges, hogy a felhasználók tisztában legyenek az aukcióink típusával. Számtalan típusú aukció létezik és a felhasználóink felelőssége, hogy megismerjék a rendszerünket, mielőtt bármelyik aukción részt vennének.

  A szabályok figyelmen kívül hagyása, vagy nem ismerése nem jelent okot a visszatérítési igényre.

 • •   A felhasználó fiókjában található ajánlatok a megnyert, vagy a megrendelt, de még meg nem vásárolt termékek listája. Minden felhasználónak 7 nap áll rendelkezésére, hogy a tényleges fizetési folyamatot elindítsa. Amennyiben ez nem történik meg az ajánlat státusza "Lejárt"-ra változik.

  A felhasználónak lehetősége van ezt az időt meghosszabbítani, amennyiben kellő indokkal rendelkezik a késői fizetésre és igényt tart a termék megvásárlására. Ha a felhasználó ezt az igényét nem jelzi előre, az ajánlat lejár és nem megújítható. A felhasználó ekkor elveszít minden jogot és igényt az adott termékre.

  A befejeződött aukciók licitjeinek visszaigénylése nem lehetséges, még akkor sem, ha a felhasználó nem kívánja megvásárolni a terméket!

 

 

 

AZ ÁSZF-BEN LEÍRT SZABÁLYOK MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI:

 

 

 • •   Visszavonunk minden nyerő licitálást, amit a felhasználó elhelyezett a kérdéses aukcióra, és a nyertes pozíciót a második legmagasabb árat elérő felhasználónak ajánljuk fel.

  A BidShine csak a kérdéses aukcióra feltett liciteket téríti vissza. Más aukciókra történő licitálás nem visszatéríthető!

 • •   Megállítjuk az összes “Megveszem Most" folyamatot, amelyek még nem kerültek kiszállításra. A termékek vételárát visszatérítjük, amelyek kifizetésre kerültek.

 • •   A felhasználó tagságát felfüggeszthetjük, megszüntethetjük, vagy korlátozhatjuk. A felhasználó egyik esetben sem regisztrálhat újra.

 • •   Amennyiben a felhasználó megnyeri az aukciót, de nem kívánja a terméket megvásárolni, úgy azt írásban kérheti az  accounts@bidshine.eu e-mail címen.

  A BidShine csak a kérdéses termékre helyezett liciteket téríti vissza. Más termékekre elhelyezett licitek nem visszatéríthetők. Ebben az esetben a nyertes pozíciót a második legmagasabb nyertes árt elérő felhasználónak ajánljuk fel.

 

 

 

AZ AUTOMATIKUS ROBOTLICITÁLÓ

 

 

 • •   Web oldalunk rendelkezik egy automatikus Robottal, amely a felhasználó távollétében elhelyezi a liciteket a beállított értékek szerint. A Robotnak 2 értékre van szüksége, melyet a felhasználók határoznak meg:
  a nyertes árra és a felhasználható licitek számára.

  Természetesen a felhasználónak elegendő Kredittel kell rendelkezni a Robotok létrehozásához.
  A Robot létrehozásakor a megadott Kredit szám a Robotra kerül, amely automatikusan levonódik a felhasználó egyenlegéből.

  A robotok csak egyszer licitálnak a felhasználók helyett alkalmanként és nem licitálnak saját magukra, mint ahogy ez a manuális licitnél sem lehetséges.

  A Robot által fel nem használt Kreditek az aukció végezetével automatikusan visszakerülnek a felhasználó egyenlegébe.

  A felhasználó törölheti is a robotját, még akkor is, ha a kérdéses aukció fut. A fel nem használt Kreditek ebben az esetben is visszakerülnek az egyenlegbe.


  A felhasználók több Robotot is létrehozhatnak a saját egyenlegük, a havi megnyerhető, vagy megvásárolható termékek számának függvényében!

  Egyéb más automatikus licitáló program oldalunkon nem használható.


  E szabály megszegése azonnali kizárást von maga után mindenféle visszatérítés nélkül.


  További információ a Robot működéséről a "GYIK és Tippek" dokumentumban olvashatók.

 

 

 

ÁRAK

 

 

 • •   A felhasználók egyetértenek és elfogadják az oldalunk árképzési módszereit függetlenül attól, hogy aukciót nyertek-e meg, vagy használják a "Megveszem MOST" termékvásárlási opciót!

  A termékek feltüntetett ára, legyen az aukció nyertes ár vagy a "Megveszem MOST" ár nem tartalmazza a kiszállítási költséget.

 • •   A termékek feltüntetett kiskereskedelmi ára egy átlagár, melyet a helyi beszállító partnereink határoznak meg. A BidShine nem garantálhatja, hogy más kiskereskedőknél ugyanazon termék fogyasztói ára megegyezik, vagy esetleg alacsonyabb az általunk feltüntetettnél.

 • •   A felhasználók a termékek árának kiegyenlítésére a PayPal (a legbiztonságosabb online fizetési mód) rendszerét használhatják.

 • •   Az aukciókon elért nyertes ár 7 napon belül, míg a "Megveszem MOST" ár 30 percen belül fizetendő! A termék kiszállítása addig nem indul meg, amíg kifizetés függőben van.

 • •   Az oldalunkon feltüntetett árak tartalmazzák a mindenkor érvényes ÁFA értékét.

 

 

 

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS

 

 

 • •   A felhasználóknak jogukban áll a mindenkori hatályos jogszabályok szerint a vásárlástól elállni. Ezt a tényt azonban írásban be kell jelenteni az accounts@bidshine.eu e-mail címen.

 • •   Amennyiben a felhasználó a termék kézhezvétele után szeretne élni jogával, úgy a terméket bontatlanul, minden kísérő dokumentummal és garancialevéllel köteles számunkra visszajuttatni. Ebben az esetben a termék visszajuttatási költsége a felhasználót terheli.

 • •   Ha a felhasználó a kézhez kapott terméket csak részben, vagy értékvesztéssel juttatja vissza, felhasználó kártérítést köteles fizetni a BidShine által megállapított értékben.

 • •   Amennyiben a termék a szállítás közben megsérül, vagy gyártói hiba miatt nem teljes, úgy ezek az esetek más kategóriába esnek, és másfajta kezelési módot igényelnek.

 

 

 

TECHNIKAI HIBÁK, ESEMÉNYEK

 

 

 • •   Mindazok ellenére, hogy a BidShine megtesz minden tőle telhetőt a technikai hibák és események kiküszöbölésére, előfordulhat, hogy előre nem látott okok miatt félbe kell szakítani egy-egy aukciót, vagy vásárlási folyamatot.

  Amennyiben ez megtörténik, úgy a BidShine minden Kreditet és vásárlásra fordított összeget visszatérít, melyek a kérdéses aukcióval, vagy termékkel kapcsolatosak. Ezek a visszatérítések a kivizsgálás után manuálisan lesznek végrehajtva.

 • •   A BidShine nem lehet felelős az előre nem látható technikai hibákért, vagy eseményekért, mint például: áramkimaradás, természeti katasztrófa. sztrájk, vagy bármi más körülmény, amely befolyásolhatja a web oldal működését, vagy a termékek kiszállítását az adott országba.

  A lehetséges országok felsorolása a "GYIK és Tippek" dokumentumban található. A BidShine nem kötelezhető semmiféle kártérítésre a fent nevezett események bekövetkezése miatt.

 • •   Amennyiben a BidShine gyanúja felmerül, hogy jogtalan akció végrehajtása, vagy cselekedet miatt a szolgáltatásunk veszélybe kerül, vagy szünetelni kényszerül, a BidShine-nak jogában áll kinyomozni, vagy kinyomoztatni a történteket, és hivatalos eljárást indítani az elkövető(k) személye ellen.

 • •   Más technikai hibák:
  A BidShine web oldala egy eléggé komplikált web oldal, amely különböző "Script"-eket helyez és futtat a felhasználó számítógépén, pl. a hátra maradt idő számlálása és a folyamatos oldalfrissítési funkció. A BidShine nem felelős semmiféle hibáért, amely a felhasználó számítógépén esetleg keletkezhet, miközben az oldalunkat böngészi, vagy licitál.

  A felhasználó feladata, hogy helyesen beállított számítógéppel, megfelelő Internet sebességgel és a legfrissebb verziójú Internet böngészővel rendelkezzen, miközben az oldalunkon tartózkodik.

  A BidShine nem kötelezhető semmiféle kártérítésre a felhasználó számítógépével kapcsolatban.

 

 

 

KISZÁLLÍTÁS

 

 

 • •   A termékek kiszállítása az ellátóink raktárából történik.

 • •   A termékek elindítása 7-15 napon belül megtörténik a kifizetés beérkezéstől számítva; de ez idő alatt előfordulhat, hogy a nagy termék kereslet, vagy előre nem látható nagykereskedelmi akadályoztatások miatt egy-egy termék későn, vagy egyáltalán nem kiszállítható. Ezekben az esetekben a BidShine értesíti a kérdéses felhasználókat és szállítási időhosszabbítást, vagy hasonló értékű és tulajdonságú termék kiszállítását ajánlja fel.

  Amennyiben ez nem megfelelő a felhasználó számára, úgy köteles a Bidshine-t erről mihamarabb értesíteni. A póttermék nem kerül addig kiszállításra, amíg a felhasználó nem igazolta vissza a döntését.

  A felhasználónak ekkor jogában áll a vásárlástól elállni. Ebben az esetben a kifizetésre került árat, vagy a kérdéses termék aukcióján felhasznált Krediteket visszatérítjük.

 • •   A BidShine megbízható ellátó és szállító partnerekkel dolgozik, de az ígért szállítási idő csak hozzávetőleges, és nem jelent semmiféle ígéretet, vagy bizonyosságot. Amennyiben a felhasználó a kiszállításkor a csomagon valamilyen sérülést észlel, arra azonnal köteles a szállító személy figyelmét felhívni, és a csomagot együtt. a lehetőségekhez mérten átvizsgálni.

  Ha a csomag sérülése arra enged következtetni, hogy a tartalma is esetleg megsérülhetett, úgy a felhasználó megtagadhatja a termék átvételét a csomag kibontása nélkül is. Erről a tényről köteles értesíteni a BidShine-t. Ezek után a hivatalos útvonal bejárásával egy újabb kiszállíttatást rendelünk meg a szállítótól.

  A felhasználó köteles a terméket ellenőrizni a szállítás alkalmával, vagy közvetlen az átvétel után. Ha a sérült csomag átvétele után derül ki, hogy a tartalma is megsérült, rossz termék került kiszállításra, vagy a termék nem megfelelően működik, úgy a felhasználó 3 napon belül köteles bejelenteni a BidShine-nak.

  Ennek elmulasztása a termék állapotától függetlenül a termék elfogadását jelenti.

  A BidShine nem tud elfogadni semmiféle bejelentést a 3 nap eltelte után. Kivételt képeznek a használat közbeni garanciális igények.

 • •   A BidShine nem felelős semmilyen személyi sérülésért, vagy vagyoni kárért, melyeket a termékek rendeltetésszerű vagy helytelen kezelése, használata, átalakítása, okozhat
 •  

 

 

 

GARANCIA ÉS TERMÉK VISSZAVÉTELI SZABÁLYOK

 

 

 • •   Minden termék vadonatúj, gyári csomagolásban és garanciával kerül kiszállításra. A Bidshine a termék visszavételére semmilyen indokkal nem kötelezhető, kivételt képez a téves termékkiszállítás, a termék kiszállítás közbeni sérülése, vagy hibás termék kisszállítása. Mindhárom esetben a felhasználó köteles a termék kézhezvételétől számított 3 napon belül az igényét bejelenteni. A 3 nap elteltével az ilyen jellegű igényeket nem tudjuk figyelembe venni.

  A rendeltetésszerű használat közbeni meghibásodás fogalma a gyártó által kibocsátott kezelési útmutatóban leírtak szerint meghatározott. A termékek csak ezen leírások alapján fogadhatók el garanciális cserére vagy javításra. A felhasználónak jogában áll, de javasolt is a gyártó által a garancia levélben meghatározott szervizek közvetlen felkeresése.

 • •   A termékek leírása és a fotók az oldalunkon csak tájékoztatás jellegűek, eltérhetnek a valóságtól, annak ellenére, hogy maguktól a gyártóktól származnak. Az esetleges téves információkért a BidShine nem vállal felelősséget.

 • •   Amennyiben a felhasználó nem a megfelelő terméket kapja kézhez, úgy erről köteles 3 napon belül a Bidshine-t értesíteni az accounts@bidshine.eu e-mail címen. Csak a bejelentés után tudunk megfelelő információt nyújtani a termékek visszajuttatásával kapcsolatban. Ha a felhasználó az utasítások szerint jár el, akkor a termék visszaszállításának költségét jóváírjuk a felhasználó részére. Új termék kiszállítását csak akkor tudjuk elindítani, amikor a téves termék visszaérkezett.

 

 

 

A WEBOLDAL

 

 

 • •   A felhasználók szabadon használhatják a web oldalunkat, beléphetnek a saját fiókjukba, módosíthatják az adataikat amennyiben változás állt be, vásárolhatnak, és licitálhatnak, természetesen a fent említett szabályok figyelembevételével.

  A felhasználó a regisztráláskor, pontos és valós adatokat köteles megadni, és tartani a saját fiókjában.

  A felhasználók nem szeghetik meg a fent említett szabályokat, nem használhatják a web oldalt semmilyen kereskedelmi tevékenységre, jogellenes cselekedetre, nem használhatják más felhasználónévvel, nem terjeszthetnek számítógépes vírusokat, nem módosíthatják a fájlokat, nem használhatnak más segédeszközöket, programokat, nem gyűjthetnek adatokat másokról, és aktivitásukról következmények nélkül. A felhasználók nem akadályozhatnak, vagy gátolhatnak meg sem látogatót, sem felhasználót az oldalunk rendeltetésszerű használatában!

 

 

 

Ez az ÁSZF dokumentum 2011. November 24.-én átvizsgálásra és módosításra került

Feliratkozom a hírlevélre!
Elfogadom a Általános Szerződési Feltételeket!**

F6B5337

Elfogadom a Általános Szerződési Feltételeket!**
Másolja be az ellenőrző kódot, ahogy látható!
 
 
TOP